De finlandssvenska integrationsdagarna - integrationen på svenska ska öka

24.09.2021 kl. 18:45

De finlandssvenska integrationsdagarna har igen arrangerats och under två dagar 23-24.9 har de 150 anmälda digitalt fått ta del av ett mångsidigt program kring temat en hållbar integration år 2030.

Den integrationspolitiska redogörelsen som varit på remissdebatt i riksdagen i förra veckan väckte diskussion. Glädjande är att det på flera håll i rapporten omnämns att det ska vara möjligt att integreras mer på svenska eller till och med på både svenska och finska.

- Rapporten lyfter fram att en smidig integrationsväg på båda nationalspråken ska säkerställas. Det betyder att när en invandrares egna önskemål om sysselsättning och utbildning utreds, så ska också klar information om hens rättigheter och möjligheter att välja svenska som integrationsspråk ges, säger folktingssekreterare Christina Gestrin.

Diskussion om den strukturella rasismen som finns i Svenskfinland lyftes upp under flera talturer. Ett av målen i den integrationspolitiska redogörelsen är att öka antalet invandrare som integreras på svenska så att det procentuellt motsvarar åtminstone de svenskspråkigas andel av befolkningen. Det här skulle positivt påverka finlandssvenskarnas medvetande om integration.

- Det behövs helt enkelt mer forskning om integrationen i Svenskfinland. Här kunde till exempel Migrationsinstitutet, centret för Svenskfinland, ha en roll. Men det förutsätter att centrets uppdrag utvecklas och breddas, säger Henrika Nordin som är verksamhetsledare för Bildningsalliansen.

De finlandssvenska integrationsdagarna arrangeras av Folktinget och Bildningsalliansen. Integrationsdagarna ordnades för sjätte gången, och för andra gången digitalt. Bland deltagarna fanns i första hand personer som arbetar med och är intresserade av integration på svenska i Finland.

 

Henrika Nordin