Nette tar emot priset av Henrika Nordin.

Årets fria bildare 2021 heter Annette Jansson

27.04.2021 kl. 14:09
Årets fria bildare år 2021 är Annette Jansson, planeringsansvarig lärare i nordiska språk på Helsingfors svenska arbetarinstitut.

Utmärkelsen delades ut i Helsingfors fredagen 23.4.2021 på Bildningsalliansens vårkongress.

Juryn motiverar valet så här: Annette engagerar och motiverar sina studeranden. Hon utvecklar ständigt sina lektioner och tar in olika pedagogiska metoder för att på bästa sätt stöda de studerandes inlärning. Annette upprätthåller bloggen "Kul med svenska" i vilken hon frikostigt delar med sig av material och idéer kopplat till svensk integrationsundervisning. Bloggen används av både studerande och lärare i hela Svenskfinland. Annette har deltagit i utvecklingen av integration på svenska i Finland också på ett organisatoriskt plan. Annette är en folkbildare i själ och hjärta!

Priset Årets fria bildare har instiftats av Bildningsalliansen för att lyfta fram det värdefulla bildningsarbete som görs inom den fria bildningens olika verksamhetsformer. Det är tredje gången priset delas ut.

2019 gick priset till Inge Ekholm, lärare i IT på Lovisa och Borgå medborgarinstitut.

2020 gick priset till Kvarnen i Kronoby, en samkommun som upprätthåller både ett medborgarinstitut och en folkhögskola.

Priset Årets fria bildare består av ljusstaken, bildningens ljus, gjord av smeden Kai Wikström. Priset finns både som ett vandringspris och varje prismottagare får en engen ljusstake som de får behålla. Vandringspriset uppbevaras på Bildningsalliansens kansli och mottagarnas namn graveras in från år till år.

Läs bloggen ”Kul med svenska” https://kulmedsvenska.com/

Johanni