De finlandssvenska integrationsdagarna 2019

07.09.2020 kl. 09:39
Över 130 personer från hela Svenskfinland deltog i årets integrationsdagar som ordnades i Helsingfors, Åbo
och Vasa.
Johanni