Virtuell kaffestund - Statistik 2021

23 September 2022 kl. 11.00–12.00

 

Statistiken från insamlingen av den fria bildningens organisationers prestationer för 2021 presenteras. 

Den virtuella kaffestunden ordnas i samband med programmet för Rektorernas infodag i Tammerfors. Denna programpunkt öppnas upp för en bredare publik online.Plats
Online - Zoom