Dimensionering av studiepoäng

09 December 2021 kl. 12.30–15.30

Utbildningsstyrelsen ordnar distansutbildningen "Dimensionering av studiepoäng inom den fria bildningens utbildningar" under två eftermiddagar (med samma innehåll, du väljer alltså vilket datum du önskar delta), fredag 26.11 och torsdag 9.12 båda gångerna kl. 12.30 - 15.30. 

Under det senare tillfället, alltså torsdag 9.12, ordnas även en svensk diskussionsgrupp om det finns tillräckligt många anmälda.

Under tillfällena diskuteras även frågor kring utvärdering och validering enligt behov.

Utbildare: yliopettaja Harri Keurulainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Anmälan här: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/71fd9254-0ad4-4538-9e39-55e147280b52?displayId=Fin2402859 Plats
ONLINE