Fria bildningens utbildningar och studerandeprofil

29 November 2021 kl. 14.00–16.00

Utbildningsstyrelsen ordnar webbinariet Den fria bildningens utbildningar och studerandeprofil 2019 (Vapaan sivistystyön koulutukset jag opiskelijaprofiili 2019) måndagen den 29.11 kl. 14.00 - 16.00.

Under webbinariet publiceras Statistikcentralens insamlade uppgifter kring deltagare i den fria bildningens utbildningar och studerandeprofil för året 2019. Under tillfället hålls även en diskussion kring datainsamling av den fria bildningens utbildningar.

Webbinariet riktar sig till den fria bildningens läroinrättningar och organisationernas representanter.

Anmälan senast 25.11. Mera information om webbinariet på Utbildningsstyrelsens hemsida.

Webbinariet hålls på finska.Plats
ONLINE