Lärandemål inom fria bildningen

17 September 2021 kl. 12.48–17 November 2021, 12.49

Lärandemål inom fria bildningen

Fortbildning

Bildningsalliansen deltar i ett nationellt projekt för att utveckla kunskapen och förståelsen kring kompetensbaserat lärande. Under hösten 2021 erbjuder vi alla inom fria bildningen en gratis fortbildning i lärandemål och kompetensbaserat lärande. Utbildningen motsvarar 2 sp. Kurserna lärare är Monica Londén och Jan-Erik Mansikka. Utbildningen går helt på distans.

Anmäl dig senast 12.9. via denna länk: https://link.webropolsurveys.com/S/1C8BA6F4E99DCD15

Kurstillfällen (9-15) 17.9, 1.10, 12.11

Dessutom innehåller kursen också självständigt arbete, handledning samt inpirationswebbinarier.

 

Kursprogram/innehåll:

 

• förhandsuppgift

• 3 kurstillfällen (virtuella)

• inspirationswebbinarier 

• självständigt arbete

• handledning, feedback och genomgång

• Sammanlagt 54 h = 2 sp

 

Målsättningar

• Efter genomförd kurs skall deltagaren

Förstå vad kompetensbaserat lärande omfattar

• Förstå hur bedömningen av lärandemål går till och på vilket sätt bedömningen fungerar som ett stöd vid inlärningen 

• Förstå skillanden mellan en kompetens och en prestation 

• Ha kännedom om grunderna i validering av lärande, valideringens betydelse i lärandeprocessen samt elektroniksk dokumentation av kompetenser 

• bli bekant med ePeruste, Koski-systemet och studieinfo.fi-tjänsten