Konferens kring den svenskspråkiga utbildningen

28 Oktober 2021 kl. 00.00–00.01

Välkommen att ta del av de centrala slutsatserna i rapporten kring den svenskspråkiga utbildningens särdrag, utmaningar och utvecklingsbehov, med presentationer och diskussion kring mål och visioner för framtiden!

Bakgrund: Utgångspunkten för konferensen är Gun Oker-Bloms utredning om den svenskspråkiga utbildningen publicerad 11 mars 2021. (Rapporten) Utredningen betonar att betydelsen av att värna om den svenskspråkiga utbildningshelhetens språkliga och kulturella särart, och att på ett systematiskt sätt bemöta dess speciella utmaningar. Ett samhälle mår bra om dess utbildning mår bra.

Under konferensen ger olika experter en djupare inblick i teman som är i fokus i rapporten. Konferensen är även första uppföljning av åtgärdsförslagen i utredningen – med utblick mot framtiden.

Målgrupp: Konferensen riktar sig till alla som är engagerade i den svenskspråkiga utbildningen, från småbarnspedagogik till och med högre utbildning och kontinuerligt lärande.

Tid och plats: Hanaholmens kulturcentrum, Esbo, 27-28.10. 2021. Konferensen kommer även att livestreamas.

SAVE THE DATE som pdf