Kurs om lätt språk och att skriva lättläst

14 April 2021 kl. 12.00–15.30

Bildningsalliansen och LL-Center ordnar fortbildningen "Kurs om lätt språk och att skriva lättläst - Med lätt språk kan du nå många fler" inom Bildningsalliansens projekt Kontinuerligt lärande för alla.

Fortbildningen ordnas under två halvdagar, onsdagarna 14 och 28 april 2021, och som virtuell kurs i Zoom.
 

Innehåll:


Lätt språk kan vara ett effektivt verktyg för att nå också människor som av olika orsaker har svårt att läsa eller förstå vanliga texter eller vanligt tal. På kursen får du veta vad lätt språk och lättläst är, vem som kan behöva det och vad man ska tänka på då man vill skriva och tala lätt språk.

På den första kursdagen 14.4 kl. 12.00 - 15.30

- går vi igenom grundprinciperna för hur man skriver lättläst, diskuterar och gör övningar i mindre grupper.

Mellan kursdagarna

- får deltagarna göra en skrivuppgift hemma och skicka in den. Ta gärna med en egen text som du vill göra mera lättläst.

På den andra dagen 28.4 kl. 12.00 - 15.30

- tittar vi tillsammans på några av övningstexterna. Vi går igenom principer för layout och bilder i en lättläst text. Vi tar också upp riktlinjer för lätt muntlig kommunikation och diskuterar deltagarnas erfarenheter av att tala lätt svenska. 

Kursledare:  teamledare Johanna von Rutenberg och redaktör Maria Österlund vid LL-Center.

Målgrupp är lärare och administrativ personal.

Anmälan senast 7.4 på följande länk: https://link.webropolsurveys.com/S/2B79D737D35A2FB0
Max 20 deltagare

Fortbildningen ordnas inom ramen för projektet Kontinuerligt lärande för alla som finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därmed avgiftsfri för deltagaren.Plats
ONLINE - Zoom