Bildningsalliansens Årskongress 2021

23 April 2021 kl. 09.00–12.00

Bildingsalliansens årskongress och vårmöte ordnas fredag 23 april 2021 

Årskongressen ordnas som ett virtuellt seminarium via Zoom.

PROGRAM

09.00 Bildningsalliansens vårmöte

10.15 Årets fria bildare 2021

10.30 Musikframträdande av Désirée Saarela-Portin

10.50 Framtiden ser ljus ut - men hur kommer vi dit?
Inspirationsworkshop med futuristen Niko Herlin, Great Minds

ca 12.00 Årskongressen avslutas

Programmet som PDF

Anmälan senast 21.4 på följande länk: https://link.webropolsurveys.com/S/801F9245FDD4F9E7

 Plats
ONLINE - Zoom