Webinarie-serie för språklärare

19 Mars 2021 kl. 13.00–14.00

Bästa språklärare och planerare av språk vid arbisar, medisar och vuxeninstitut Välkommen att delta i en serie webinarier som handlar om språk!

Kielikukkanen är ett projekt finansierat av Utbildningsstyrelsen, där fem institut deltar. Med hjälp av projektet vill vi bidra till att utveckla framtidens språkkurser vid våra institut i Finland. I projektet deltar Etelä-Helsingin kansalaisopisto, Kalliolan kansalaisopisto, Kuopion kansalaisopisto, Vasa Arbis och Vaasa-opisto. 

Som en del av projektet ordnar vi fyra öppna webinarier med olika teman relaterade till språkundervisning och vi vill nu även bjuda in dig. Webinarierna är kostnadsfria och hålls i Teams.

30.10.2020 kl. 13–14  
Att vara språklärare inom den fria bildningen både nu och i framtiden 

Vi diskuterar om vad det betyder att vara språklärare vid ett arbis, medis eller vuxeninstitut. Med vilka medel kan vi som språklärare i framtiden locka våra kunder till fortsatta språkstudier och hur får vi nya kunder? Hur kan den potentiella kunden hitta just våra kurser? 
Introduktion (på finska) av Marja Juhola/Etelä-Helsingin kansalaisopisto. 
Anmäl dig till webinariet: https://bit.ly/36ebfPa 

11.12.2020 kl. 13–14 
Hur kan våra instituts språkutbud få ett lyft?  

Kom med och diskutera om hur vi kunde få ett lyft i våra instituts språkkursutbud och via tjänstedesign förhöja kundens upplevelse. Hur kan kursbeskrivningarna klarare presenteras för kunden? Kan vi tillsammans skapa nya språkkursmodeller? 
Introduktion av Sari Isokangas/Vaasa-opisto.  
Anmäl dig till webinariet: https://bit.ly/3395C2O 

19.03.2021 klo 13–14 
Nya språkkursmodeller 

Vi fortsätter diskussionen från det föregående webinariet i december om nya språkkursmodeller.  
Vi hör om erfarenheter av hybridmodeller i undervisningen och diskuterar om nya sätt att lära sig språk. Introduktion av (meddelas senare). 
Anmäl dig till webinariet: https://bit.ly/33cTSfB 

9.4.2021 klo 13–14 
Erkännande av kunnande inom den fria bildningen 

Kom med och diskutera om identifiering och erkännande av det kunnande som den studerande förvärvat på språkkurser inom den fria bildningen. 
Vi tangerar också  informationsresursen Koski och Open Badges. Introduktion av (meddelas senare). 
Anmäl dig till webinariet:  https://bit.ly/3kWirU7

Mera information om projektet: 

https://kansanvalistusseura.fi/projektit/kielikukkanen-2020-2021
Planerare Marja Juhola, marja.juhola(at)kvs.fi


Plats
ONLINE

Bildningsalliansen

 

Bildningsalliansen rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
kansliet@bildningsalliansen.fi

 

Kansliet i Jakobstad
Campus Allegro
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad