Fortbildning: Digitalt lärande och undervisning

27 Januari 2021 kl. 13.30–15.30

Utbildningen består av 8 tillfällen (2h/tillfälle) och är avgiftsfri för deltagaren. Deltagandet sker online via Zoom. 

Utbildningen är riktad till undervisningspersonalen inom det fria bildningsarbetet. Även den administrativa personalen kan delta, men undervisningspersonalen har förtur. Den administrativa personalen anmäler sig till reservplats, och platserna delas ut till den administrativa personalen efter den sista anmälningsdagen har gått ut, om det finns lediga platser. Vasa sommaruniversitet kommer att kontakta alla som är på reservplats.

Anmälningar senast 20.1.2021. Begränsad deltagarantal, deltagarna antas i anmälningsordning.

Mera information och anmälanDigitalt lärande och undervisning (kursbeskrivning och tidtabell)

Finansiär: Utbildningsstyrelsen

Välkommen med!Plats
ONLINE - Zoom

Bildningsalliansen

 

Bildningsalliansen rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
kansliet@bildningsalliansen.fi

 

Kansliet i Jakobstad
Campus Allegro
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad