Kurs för IKT-handledare kring digital delaktighet

19 Oktober 2020 kl. 14.00–04 November 2020, 16.30

 

Kurs för IKT-handledare och IKT-pedagoger (kring digital delaktighet)

Hur kan inlärningen påverkas av att eleven har en intellektuell funktionsnedsättning? Hur bygger man upp undervisningen för målgruppen och förklarar lätt om pekplattor, datorer och trygg internetanvändning? 

Den här kursen riktar sig till dig som ska undervisa och handleda om IKT för en målgrupp med särskilda behov. IKT (informations- och kommunikationsteknik) är den del av informationsteknik som bygger på kommunikation mellan människor.

Kursen består av ett introduktionswebinariumtre virtuella studieträffar och eget arbete

Innehåll
Kursen ger kunskap och verktyg för handledare och lärare som ska undervisa inom IKT, till exempel internetanvändning, för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kursdeltagaren får information om vad denna diagnos kan innebära för IKT-inlärningen och får konkreta verktyg för såväl planering som undervisningsmetoder och arbetssätt.

Kursdeltagare
Kursen riktar sig till lärare och andra som håller kurser om IKT för personer med intellektuell funktionsnedsättning inom den fria bildningen. Kursen passar även personer som inom ramen för sitt arbete, eller i det privata livet, handleder eller undervisar denna målgrupp i användningen av IKT.

Bakgrund
Med den ökade digitaliseringen växer också behovet av tillgänglig undervisning och handledning om IKT för personer med intellektuell funktionsnedsättning, vilka lätt faller utanför den digitala delaktigheten. Det finns ett stort behov och önskemål runtom i Svenskfinland hos målgruppen att få gå kurser om IKT.

Kurstid och innehåll: 

19.10 kl. 14.00–15.00 - Introduktionswebbinarium 

21.10 kl. 15.00-16.30 - Virtuell studieträff 1
- Vad är intellektuell funktionsnedsättning?
- Lätt språk och IKT

28.10 kl. 15.00-16.30 - Virtuell studieträff 2 
- Att handleda personer med IF
- Lätt språk och IKT

4.11 kl. 15.00-16.30 - Virtuell studieträff 3
- Att undervisa om IKT
- planering av handledningsuppgiften

Eget arbete: Grupparbete, praktisk grupphandledningsuppgift och slutuppgift.

Kursplats: Online – vi använder tjänsten Zoom.

Programmet som PDF

Lärare: Carina Frondén och Fredrika Nyqvist Lärum/FDUV

Deltagare:
Det rekommenderas att kursdeltagarna från tidigare har intresse för och är vana vid att använda IKT, exempelvis internetanvändning, sociala medier, pekplattor och datorer.

Kurspris: Kursen är avgiftsfri tack vare finansiering av Sohlbergs stiftelse. 

Sista anmälningsdag: 13.10.2020. Anmälning på följande länk: https://link.webropolsurveys.com/S/7A0227F2CD8C3AE1

Kursen ordnas i samarbete med Lärum och Bildningsalliansen. Förverkligas med stöd av Sohlbergs stiftelse.Plats
Online - vi använder tjänsten Zoom

Bildningsalliansen

 

Bildningsalliansen rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
kansliet@bildningsalliansen.fi

 

Kansliet i Jakobstad
Campus Allegro
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad