Bildningsalliansens höstmöte

27 November 2020 kl. 10.00–12.00

 

Bildningsalliansens höstmöte ordnas fredag 27 november 2020 kl 10.00 på G18 i Helsingfors.

Vi ger alla våra medlemmar en möjlighet att delta i höstmötet på distans via Zoom. I samband med att handlingarna skickas ut medsänds en anmälningslänk till mötet. Bildningsalliansens styrelse uppmuntrar till att delta på distans p.g.a. rådande omständigheter.

Kallelsen till höstmötet hittar du här.

Anmälan senast 24.11 på följande länkhttps://link.webropolsurveys.com/S/83C2F979E3D2A20BPlats
ONLINE via Zoom

Bildningsalliansen

 

Bildningsalliansen rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
kansliet@bildningsalliansen.fi

 

Kansliet i Jakobstad
Campus Allegro
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad