Fortbildning: Processutbildning kring validering

30 Oktober 2020 kl. 00.00–31 Maj 2021, 00.00

 

Validering och utveckling av kompetensbaserade kurs- och läroplaner (3 sp)

Den fria bildningens kurs- och läroplaner behöver vara kompetensbaserat beskrivna så att både aktörer inom den fria bildningen  och övriga läroinrättningar kan identifiera och erkänna det kunnande man fått genom att delta i kursen/utbildningen.

Fortbildningen genomförs som en processutbildning där deltagarna jobbar med sina egna kurs- och läroplaner från ett kompetensbaserat förhållningssätt. Kursbeskrivningar har traditionellt haft en beskrivning på kursinnehållet. Ett kompetensbaserat förhållningssätt handlar om att ta fasta på kunskap och färdigheter snarare än innehållsbeskrivning. Deltagarna lär sig teoretiska och praktiska perspektiv, t.ex. hur man utarbetar och använder matriser i bedömningen.

Processutbildningen genomförs i samarbete med HY+.
Fortbildningen är en del av Bildningsalliansens fortbildningsprojekt Kontinuerligt lärande för alla som finansieras av Utbildningsstyrelsen. Fortbildningen är därför avgiftsfri för deltagaren.
(Eventuella resekostnader bekostar deltagarna själva)

Innehåll:

Deltagarna fördjupar sig i kursplanerings-/ läroplansarbete, bedömning och omfattning gällande innehåll och arbetsmängd. Deltagarna omarbetar sina kursplaner/läroplaner så de är skrivna på ett kompetensbaserat sätt. Istället för att beskriva innehåll, ska kunnandet beskrivas. Alla deltagare jobbar med en kurs, så de har en färdigt validerad kurs 2021 på hösten. Deltagarna indelas också i mindre ”temagrupper”, där lärare, kursplanerare och -dragare med liknande ämnesinnehåll jobbar tillsammans och erbjuds handledning i processen. 

Kunskapsmål: 

Målsättningen är att deltagarna stärker sin valideringskompetens. Efter kursen har deltagarna uppnått ett kompetensbaserat tankesätt för kursplanerings- och läroplansarbete med fokus på det kunnande som den studerande lär sig under utbildningen/kursen.

Målgrupp: Lärare, kursplanerare och -dragare inom den fria bildningen och tredje sektorn

Tidpunkt: oktober 2020 – maj 2021.  
Datum:
(vi förbehåller oss rätten till ändringar)

30.10 kl. 10-16 Närstudiedag - ordnas på distans via Zoom

20.11 kl. 9-10 Webbinarium

22.1 kl. 9-10 Webbinarium

12.3 kl. 10-16 Närstudiedag i Tammerfors

16.4 kl. 9-10 Webbinarium

7.5 kl 10-16 Närstudiedag i Tammerfors

Omfattning: 3 sp

ANMÄLAN och mera information på HY+ hemsida: http://kauppa.hyplus.helsinki.fi/Validering-och-utveckling-av-kompetensbaserade-lro-och-kursplaner-3-sp

3 närstudiedagar med föreläsningar och workshops, 3 webbinarier samt kursplanerings- och läroplansarbete i mindre temagrupper

Förhandsuppgift:  Välj en kurs/ utbildning som du vill jobba kompetensbaserat med och beskriv kursen/utbildningen.

Plats: Närstudiedagarna arrangeras i Tammerfors. Ifall coronavirussituationen inte tillåter närstudiedagar ordnas dagarna på distans.

Som utbildare fungerar:

Leena Krokfors, FD, professor, Helsingfors universitet

Patrik Scheinin, FD, professor,  Helsingfors universitet

Monica Londen, PD, lektor, Helsingfors universitet

Jan-Erik Mansikka, PD, lektor, Helsingfors universitetPlats
Tammerfors och på distans

Bildningsalliansen

 

Bildningsalliansen rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
kansliet@bildningsalliansen.fi

 

Kansliet i Jakobstad
Campus Allegro
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad