Informationsdag + Ledarskapskraft

12.09.2024 kl. 11.30 – 13.09.2024 kl. 14.45

Välkommen med på Informationsdag för rektorer och ekonomer och fortsättningen på Bildningsalliansens ledarskapsprojekt Ledarskapskraft i Tammerfors 12 - 13 september 2024!
 

Torsdag 12.9 

Vi inleder med gemensam lunch kl. 11.30
Program 12.30 - ca 17.00
- på programmet har vi aktuellt för den fria bildningen, information om ekonomi och statsfinansieringen, det uppdaterade materialet Lära och leda för pedagogisk personal inom den fria bildningen. 
Gemensam kvällsmiddag

Deltaljerat program kommer inom kort! 

Fredag 13.9

Program kl. 9.00 - 14.45
Obs! Även ekonomipersonalen är välkommen att delta i fredagens program!

Ledarskapsfortbildningen Ledarskapskraft, modul 2 – Introduktion till hållbart ledarskap

Del 1: Vill du som ledare skapa meningsfullhet i tider av osäkerhet?

Under den här fortbildningsdagen får du verktyg för att utveckla en hållbar verksamhet där medarbetare och deltagare trivs, inspireras och lär sig hantera förändring på ett konstruktivt sätt.

Utbildare: Ann-Christin Furu PeD, docent och forskare vid Åbo Akademi

Del 2: Hur kan den fria bildningen bli mera hållbar?

Exempel på hur en hållbarhetscertifiering går till.
 

Information och anmälan

Avgift: Deltagaravgiften är 150 €/ person och i deltagaravgiften ingår torsdagens program, kvällsmiddag och lunch x2. Fortbildningen Ledarskapskraft finansieras av Utbildningsstyrelsen och därför är fredagens program gratis för deltagaren. Avgifter för resor, kost och logi sker på egen bekostnad.

Anmälan senast 28.8 på följande länk:  https://link.webropolsurveys.com/S/9C34086AFB8EB17B 
Genom att anmäla dig även till fredagens program i denna anmälningsblankett avser du genomföra hela fortbildningssprogrammet, som tidsmässigt omfattar ett (1) år.
Vänligen notera att anmälan är bindande. Ifall deltagaren annullerar sin plats senare än en vecka innan fortbildningsstart, inte anländer till fortbildningen eller avbryter den utan giltig orsak, faktureras en "no show"-avgift på 80€ för att täcka interna omkostnader. Vid förhinder kan deltagaren skicka en ersättare, men behöver meddela Bildningsalliansen i förväg.

Logi

För den som behöver logi i Tammerfors har vi fått en bokningskod som kan användas vid bokningar av hotellrum för tiden 12-13.9 på Scandic Tampere Station. Med bokningskoden CGWM fås extra rabatt på dagspriset på önskad rumstyp. Bokningar görs på scandichotels.fi.  OBS! Vi har inga förhandsreserverade rum, därför lönar det sig att boka i god tid. Bokningskoden är giltig till 2.9.2024, beroende på hotellets bokningsstatus. (Scandic Friends-medlemmar rekommenderas att kontrollera tillgängliga erbjudanden)
 

För oss är hållbarhet viktigt. När du anmäler dig till en utbildning eller ett evenemang räknar vi med att du deltar.
Om du får förhinder – meddela då oss i god tid. På så sätt tar vi ett socialt och ekonomiskt ansvar, och arbetar för ekologisk hållbarhet tillsammans.



Plats
Scandic Tampere Station