Artificiell intelligens i undervisningen

18.09.2024 kl. 13.00 – 23.04.2025 kl. 15.00

Från artificiell intelligens till stödjande intelligens
- utbildning för lärare inom fritt bildningsarbete

Utbildningen ”Från artificiell intelligens till stödjande intelligens för lärare inom fritt bildningsarbete” är en personalfortbildning som pågår mellan september 2024 och april 2025 och är riktad till Dig som arbetar som lärare inom fritt bildningsarbete eller planerar utbildningar.

Under fortbildningen får du lära dig eller förstärka din digitala kompetens och dina färdigheter i att använda artificiell intelligens som stöd för undervisning och undervisningsplanering. Du får prova på nya pedagogiska arbetssätt och de mest centrala AI applikationerna.

Under fortbildningen får du hjälp av såväl sakkunniga som kamratstöd för att utveckla ditt eget arbete och förnya det för att lyckas i användningen av AI. Som pedagogiska utgångspunkter i utbildningen fungerar kunskapsbasering, experimentkultur och kollaborativt lärande.

Utbildningen förverkligas som flerformsundervisning: närstudier och distansmöten, grupparbeten, självständigt arbete, kamratlärande samt lärande som sker på lärplattform.

Utbildningen ordnas i samarbete med Finlands folkhögskolförening, Otavan opisto och Lahden kansanopisto
och består av fyra utbildningsdelar, varav två ordnas på svenska:

 

1. Användning av AI som stödjande intelligens i undervisningen, 3 sp
 

2. Att dra nytta av digitalisering och AI i undervisning av flerspråkig studerandegrupp, 2 sp

Riktad speciellt till lärare inom integrationsutbildning

Innehåll och tidtabell för utbildningsprogram på svenska: Från artificiell intelligens till stödjande intelligens - utbildningsdelar och tidtabell (PDF)
 


Utbildningsdel 3 och 4 ordnas endast på finska och utbildningsdelarna är anpassade för folkhögskollärare, men även övriga lärare inom fritt bildningsarbete är välkomna med.
 

3. Digitalisaation ja tekoälyn hyödyntäminen kansanopistojen taidealojen opetuksessa, 2 op

Suunnattu erityisesti kansanopistojen taidealojen opettajille

4. Tekoäly opiskelijan tukiälynä, 3 op


Är du intresserad att delta i utbildningsdel 3 och/eller 4 behöver du anmäla dig via Folkhögskolföreningens anmälningslänk. Du hittar mera information om utbildningsdelarna och anmälningslänken här: Länk till Tekoäly kansanopisto-opettajan tukiälyksi -koulutusohjelma


Som utbildare i de svenska utbildningsdelarna verkar:

lärare i samhälleliga ämnen och sakkunnig inom AI Lauri Ylä-Jussila, Otavan Opisto
lärare i svenska Tuija Salminen, Otavan Opisto

Praktisk information och anmälningsanvisningar:

Det är önskvärt att minst två deltagare från varje deltagande läroanstalt anmäler sig, vilket förstärker den digitala kompetensen vid hela läroanstalten och kamratlärande blir möjligt i arbetsgemenskapen. Du kan delta i den ena delen eller i båda delarna av utbildningen.

Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är avgiftsfri för deltagarna. Inkvartering, måltider och resekostnader finansieras av deltagarna själva. Du bör ha med dig din egen dator till utbildningen.

Anmäl dig till utbildningen via följande länk: https://link.webropolsurveys.com/S/1352EEEB4FB73E01

Anmälningstid till del 1 pågår till den 15.8. 2024 och till del 2 till den 15.11.2024 eller till dess att grupperna är fulla.


Varmt välkommen med för att lära er något nytt!

 

Tilläggsuppgifter på svenska:
verksamhetskoordinator Marie Granbacka, Bildningsalliansen
marie.granbacka@bildningsalliansen.fi
tfn 045 809 6990

suomeksi:
koordinaattori Anni Henricson, Suomen Kansanopistoyhdistys
anni.henricson@kansanopistot.fi
p. 040 136 7323

Utbildningen förverkligas i samarbete mellan Finlands Folhögskolförening, Otavan Opisto, Lahden kansanopisto och Bildningsalliansen.


Plats
Tammerfors och online