Webbinarium kring nationella kompetensmärken

17.04.2024 kl. 10.00 – 11.00

Nationella kompetensmärken för grundläggande färdigheter inom den fria bildningen

Under 2024 tas nationella kompetensmärken för grundläggande färdigheter i bruk inom det fria bildningsarbetet. Lagändringarna trädde i kraft 1.1.2024 och huvudmännen för läroanstalter inom det fria bildningsarbetet kan föra in godkända prestationer i den nationella informationsresursen KOSKI från och med 1.8.2024.

Utbildningsstyrelsen har utfärdat en föreskrift om kompetensmärkenas innehåll i början av år 2024. Under det svenskspråkiga webbinariet presenteras bakgrunden till och helheten för nationella kompetensmärken för grundläggande färdigheter.

Information och anmälan på länken nedan: 

 Plats
Online