Bildningsalliansens årskongress och vårmöte

11.04.2024 kl. 11.00 – 12.04.2024 kl. 13.30

Bildningsalliansens årskongress och vårmöte 2024 ordnas denna gång i Kronoby och Karleby i Österbotten! 

Välkommen med på två dagar fyllda med intressant program och passa på och kom och träffa kollegor från hela Svenskfinland.

Preliminärt PROGRAM

(vi förbehåller oss rätten till ändringar)

TORSDAG 11.4

Plats: Kronoby på Kvarnen, Kronoby folkhögskola (Torgarevägen 4)

ca 10.40 gemensam transport från Karleby tågstation till Kronoby

11.00 LUNCH på Kronoby folkhögskola

12.00 Bildningsalliansens vårmöte

13.15 KAFFEPAUS

13.45 Föreläsning: Förmågan att omvärldsanalysera - en förutsättning för att leda och verka - Anna Bertills, delägare och co-founder Bertills & Jung. Konsult inom kommunikation, HR och ledarskap. Sakkunnig inom varumärkesbranding och innehållsproducering

15.30 Två framtidsscenarier för den fria bildningen

15.50 Workshop: Trendspaning inom den fria bildningen - Henrika Nordin, verksamhetsledare Bildningsalliansen

16.45 Dagen avslutas. Gemensam transport till Karleby

Tid för incheckning på Sokos hotell Kaarle

18.30 Kvällsmiddag på restaurang Nera Scandinavian Steakhouse (Storgatan 28)

 

FREDAG 12.4

Plats: Karleby, Sokos hotell Kaarle

9.00 Välkommen till dag 2!

9.15 Föreläsning: Att beröra, engagera och påverka – hur ska vi kommunicera hållbarhet? 
- Tomas Knuts, hållbarhetsexpert på kommunikationsbyrån Losvik & Flen. Tomas jobbade tio år som förvaltningsdirektör i Nykarleby stad och har under de senaste åren arbetat i olika expertroller inom hållbarhet och cirkulär ekonomi.

10.45 Framtidsworkshop: Vilka är den fria bildningens väsentliga frågor?
- Tomas Knuts, hållbarhetsexpert på kommunikationsbyrån Losvik & Flen

12.30 - 13.30 Årskongressen avslutas och gemensam LUNCH


VÄLKOMMEN MED!

 

Information och anmälan

Deltagaravgiften för årskongressens två dagar är 150€ per person
(inkluderar program, lunch x2, kvällsmiddag och gemensam transport Karleby-Kronoby tur-retur).
Till det tillkommer resekostnader och logi som deltagaren själv bokar och betalar..

Du behöver anmäla dig senast 4.4 

ANMÄL DIG HÄR

Vänligen notera att anmälan är bindande. Ifall deltagaren annullerar sin plats senare än en vecka innan årskongressen, inte anländer till årskongressen eller avbryter utan giltig orsak, faktureras en "no show"-avgift på 150€ (deltagaravgiften) för att täcka omkostnader som uppstått. Vid förhinder kan deltagaren skicka en ersättare, men behöver meddela Bildningsalliansen i förväg.

Logi

För den som behöver logi i Karleby har vi förhandsreserverat rum på Sokos hotell Kaarle.
Med bokningskoden B240411 gäller följande priser fram till 4.4.2024 för tiden 11.4-12.4: 143 € enkelrum/dygn  / 163 € dubbelrum/dygn
Bokningar kan göras per telefon +35820 780 8900 eller e-post kaarle.kokkola@sokoshotels.fi

 

För oss är hållbarhet viktigt. När du anmäler dig till en utbildning eller ett evenemang räknar vi med att du deltar.
Om du får förhinder – meddela då oss i god tid. På så sätt tar vi ett socialt och ekonomiskt ansvar, och arbetar för ekologisk hållbarhet tillsammans.

 Plats
Kronoby och Karleby