Modellen för alla - utbildning

27.03.2024 kl. 13.00 – 16.00

Modellen för alla / Kaikkien malli (på finska) har utvecklats inom ramen för Opintokeskus Sivis och KVS projekt med samma namn. "Modellen för alla" är en effektfull och lärandecentrerad modell för utbildning i grundläggande färdigheter som ger personer i arbetsför ålder en bättre vardag. 

Tillsammans med Opintokeskus Sivis har Bildningsalliansen nu översatt materialet och handledningen för utbildare/lärare till svenska.

Under två eftermiddagar 25.3 och 27.3 kl. 13.00 - 16.00 - på distans, ordnar vi en utbildning i HUR man använder modellen.

Utbildningen riktar sig till den som undervisar vuxna med bristfälliga grundläggande färdigheter, men även till lärare inom integrationsutbildning och lärare som undervisar inom folkhögskoleåret.

Anmälan senast 21.3 på följande länk: https://link.webropolsurveys.com/S/4C2F0DE234D90A11

Zoom-länk sänds till de anmäla fredagen den 22.3.

För oss är hållbarhet viktigt. När du anmäler dig till en utbildning eller ett evenemang räknar vi med att du deltar.
Om du får förhinder – meddela då oss i god tid. På så sätt tar vi ett socialt och ekonomiskt ansvar, och arbetar för ekologisk hållbarhet tillsammans.

Deltagande i utbildningen är gratis för deltagaren eftersom utbildningen ordnas inom ramen för Bildningsalliansens fortbildningsprojekt Kompetens ger välmående som finansieras av Utbildningsstyrelsen.Plats
Online - Zoom