Varför grundläggande färdigheter för vuxna?

18 April 2023 kl. 14.00–15.30

Utbildningsdelen "Varför grundläggande färdigheter för vuxna" är fortsättningen på "Vad är grundläggande färdigheter för vuxna?" som ordnades i januari 2023 inom ramen för fortbildningsprojektet Kompetens ger välmående.

Utbildningsdelen "Varför grundläggande färdigheter för vuxna" ska belysa hur behovet kring grundläggande färdigheter ser ut på fältet ur inom olika sektorer och synvinklar. Utbildningsdelen ordnas som 3 webbinarier under april och maj. 

Webbinarium 1 - Vilka behov har företagen?
tisdag 18 april kl. 14.00 - 15.30

Utbildningschef Jonas Sandlin från KIP Service kommer och berättar för oss hur situationen och behoven ser ut inom företagsvärlden.

Webbinarium 2 - Hur jobbar man inom uppsökandeverksamheten på ungdomsidan?

Mera information inom kort

Webbinarium 3 - Hur ser man på behovet kring grundläggande färdigheter inom KRAN rf´s och FDUVs verksamhet?

Mera information inom kort

De 3 webbinarierna bildar tillsammans en helhet och anmälan till utbildningshelheten görs senast måndag 17.4 på följande länk: https://link.webropolsurveys.com/S/A465559572EF042DPlats
Online - Zoom