Ukraina och fria bildningen

Uppdaterad 4.4.2022

Ingen har kunnat undgå det krig och den omänskliga situation som nu råder i Ukraina. Man har estimerat att mellan 40 000 – 80 000 ukrainare kan anlända till Finland under den närmaste tiden. Många av dem är kvinnor och mammor med barn. Om de registerar sig har de möjlighet att få tillfälligt skydd. Det ger dem rätt till utbildning, social- och hälsovård samt arbetstillstånd. De kommer säkert i något skede att behöva verksamhet och kurser av olika slag.

Många kommuner och organisationer har redan vänt sig till fria bildningen och hört sig för hur fria bildningen kan stödja ukrainare. De ukrainare som fått tillfälligt skydd kan också få en integrationsplan uppgjord av kommunen eller AN-byråerna och därmed har de också rätt till gratis integrationsutbildning. Det kommer säkert att finnas behov av olika kurser och verksamhet. Det som inte godkänns i en integrationsplan finansieras som fria bildningens prestationer. Vilket betyder att det eventuellt skulle behövas en studieavgift för att det ska vara möjligt att förverkliga. Personligen tror jag inte att den här gruppen kommer att kunna betala en studieavgift. Vi kommer att försöka påverka den kommande tilläggsbudgeten genom att visa på behovet av tilläggsresurser för att kunna svara mot de behov de urkainska flyktingarna har.

  • Utbildningsstyrelsen har samlat information och material om ukrainakrisen för utbildningsanordnare. Ni kan hitta det HÄR.
     

  • Undervisnings- och kulturministerier har också sina informationssidor.
     

  • Ni hittar också information på Statsrådets webbsida om vad det innebär att en person har fått tillfälligt skydd. Delar länken till den finska sidan eftersom det inbandade presstillfället finns där.
     

  • Dessutom lönar det sig att titta på den information som finns på Kotoutuminen.fi / Integration.fi