Coronaviruset och Finland

Uppdaterad 10.02.2022

Uppdaterad information från Utbildningsstyrelsen fr.o.m. 1.1.2022

2021

Undervisnings- och kulturministeriet har uppdaterat sin information angående fria bildningen och coronarestriktioner fr.o.m. 8.3-28.3.2021. Informationen än så länge på finska. Ni hittar den under rubriken vapaan sivistystyön ylläpitäjille.

UKM 

Rekommendationer och begränsningar är nu regionala och uppdateras hela tiden. Denna sida uppdateras därför inte längre med restriktioner, använd istället länken här på sidan till Institutet för hälsa- och välfärd, som uppdaterar informationen hela tiden. 

UBS
Genomförande av utbildning inom fritt bildningsarbete från och med 1.1.2021

THL
Sjukvårdsdistriktens kontaktuppgifter på THLs sidor

Institutet för hälsa och välfärd ger aktuell och uppdaterad information om virusets spridning i Finland och eventuella rekommendationer rörande karantän, inställande av publika evenemang och så vidare. Läs senaste nytt från Institutet för hälsa och välfärd här

 

2020

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har uppdaterat sina rekommendationer gällande användningen av ansiktsmask. Läs mer här (på finska, 1.10.2020)

Vanliga frågor gällande coronasituationen

Coronavirusets inverkan på projektverksamhet finansierad av Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsen har svarat på frågan om man ska använda ansiktsmask/munskydd inom den fria bildningen. Läs mer här (5.10.2020)

UBS - Genomförandet av utbildningen inom den fria bildningen från och med 1.8.2020 

Utbildningsstyrelsen ger aktuell och uppdaterad information kring hanteringen av coronaviruset i utbildnings- och inlärningssituationer vid skolor, institut och läroanstalter. Läs senaste nytt här


UKM
UKMs anvisningar för utbildningssektorn - uppdaterade rekommendationer (4.8.2020)

Åtgärder och beredskap i anslutning till coronaepidemin

Vanliga frågor om coronaviruset inom undervisinings- och kulturministeriets verksamhetsområde


FPA
Vanliga frågor om coronavirusläget och hur de påverkar FPA-förmåner


Bildningsalliansen
Hur ser hösten 2020 ut?  Ihopsamlad information kring planering av höstens verksamhet inom den fria bildningen under den virtuella kaffestunden 20.5.2020.

Bildningsalliansen har publicerat ett ställningstagande 8.4.2020. Läs mer här

Länkar med information som berör coronaepidemin