Ovanligt att medborgarinstitut slås ihop över kommungränser

20.05.2024 kl. 09:55
En fullmäktigeledarmot i Malax vill att kommunen utreder en sammanslagning av Malax-Korsnäs medborgarinstitut och Korsholms vuxeninstitut.

"Frågan om att slå ihop medborgarinstitut har väckts i Malax" Vasabladet kollade om frågan är aktuell också på annat håll och har intervuat välfärdsdirektören Otto Domars i Korsholm och Henrika Nordin, verksamhetsledare på Bildningsalliansen. (Vasabladet, 17.05.2024)

"Vi är inte inne i någon boom av sammanslagningar så att det skulle vara diskussioner hela tiden, men diskussionen dyker upp regelbundet, säger Nordin.

Motionen i Malax har en koppling till en omorganisering av ledningen för Malax-Korsnäs medborgarinstitut. Frågan är om kommunen ska rekrytera en ny rektor eller en pedagogisk planerare till MI efter att rektor Eva Kammonen går i pension."

Läs hela artikeln här