Centret för Livslångt Lärande

Kontinuerligt lärande utvecklas i Finland

08.05.2024 kl. 09:24
Nytt nätverk för kontinuerligt lärande grundat

Projektet Lärsam, vars hela namn är Kontinuerligt lärande i samverkan – utveckling av framtidens lärstigar, arbetar inom hela Svenskfinland. Nätverket ska bidra till mer samarbete mellan olika aktörer som stöder det kontinuerliga lärandet.

CLL, Centret för Livslångt Lärande vid Åbo Akademi driver projektet med utbildningschef Mona Riska i spetsen. Andra centrala aktörer är   Axxell, Prakticum, Yrkesakademin i Österbotten och Yrkeshögskolan Novia. Dessutom samarbetar Arcada, Bildningsalliansen, Svenska handelshögskolan och Regionförvaltningsverkets svenska enheten för bildningsväsendet med projektet. Nätverket är ännu öppet för intresserade.

– Syftet är att bygga ett nätverk där alla stadier av utbildning kan ingå, alltså andra stadiet, yrkesutbildningen, yrkeshögskolor, universitet, samt den fria bildningen. Vårt mål är att alla utbildningsaktörer i Svenskfinland samlas i nätverket, säger Riska.

Projektet är uppbyggt kring fem arbetspaket :

  1. Kontinuerligt lärande i samverkan
  2. Framtidens kompetenser och KL-lärstigar
  3. Kundcentrerat och värdeskapande samarbete med arbetslivet
  4. Framtidsberedskap och kontinuerligt lärande
  5. KL-personalens kompetensutveckling med fokus på framtida lärande

Läs mer