Bildningsalliansens utlåtande om Regeringens förslag till statens budget 2024 samt planen för den offentliga ekonomin 2024–2027

15.11.2023 kl. 14:40

Riksdagens kulturutskott

Ärende: Regeringens förslag till statens budget 2024 samt planen för den offentliga ekonomin 2024–2027

RF 41/2023

Läs hela utlåtandet här

Utdrag ur utlåtandet:

"Bildningsalliansen lägger fokus på de teman som kulturutskottet har valt, speciellt jämlik utbildning, grundläggande färdigheter, utbildningens regionala tillgänglighet samt det som berör fritt bildningsarbete.

En nedskärning på 20,5 miljoner är ca. 12% av hela finansieringen för fritt bildningsarbete. Nedskärningar planeras även för de kommande åren. Så här stora nedskärningar försvårar läroinrättningarnas möjligheter att utföra sitt bildningsuppdrag och antalet utbildningar minskar. Nedskärningar leder till att bildningens tillgänglighet försämras, speciellt i regioner där utbudet på utbildning redan nu är liten.

Bildningsalliansen oroar sig, förutom för de privata läroinrättningarnas möjligheter att klara av stora nedskärningar, också för att kommunernas ekonomiska situation kan påverka de kommunala läroinrättningarna negativt och försämra tillgängligheten till undervisning och utbildning för kommuninvånare.

Bildningsalliansen föreslår att man inte gör nedskärningar i den fria bildningens finansiering. Individens jämlika möjligheter till bildning oberoende boningsort eller ekonomisk möjlighet är en grundläggande rättighet. En nedskärning i den fria bildningens finansiering är motstridig i förhållande till regeringsprogrammets målsättningar att främja utbildning, sysselsättning och välmående."

Helsingfors 18.10.2023

Anna Pensar-Kuivamäki, ordförande Bildningsalliansen
Henrika Nordin, verksamhetsledere Bildningsalliansen