SKOLS

Kompetenstjänster för ukrainare

20.06.2023 kl. 10:57
Nu finns det pengar att söka för er som arbetar med ukrainska läranden.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utlyser statsunderstöd för stärkande av professionella färdigheter och annan kompetens hos ukrainare som anlänt till Finland. Understödets syfte är att främja ukrainares övergång till den finländska arbetsmarknaden. Målsättningen är dessutom att utnyttja och förstärka tidigare förvärvad kompetens hos ukrainare i det finländska arbetslivet.

 Gå till ansökningsmeddelandet gällande statsunderstödet: Kompetenstjänster för ukrainare 1/2023

Ansökningstiden går ut den 31 augusti 2023 kl. 16.15.

De huvudsakliga målgrupperna för understödet är ukrainare som anlänt till Finland och som

  • har ansökt om tillfälligt skydd
  • för tillfället inte deltar i tjänster för främjande av integration
  • för tillfället inte betjänas av arbetstjänster eller kommunförsökens tjänster
  • är sysselsatta med uppgifter som inte motsvarar deras profession och kunnande
  • vill komplettera sina professionella färdigheter så att de motsvarar kraven av den finländska arbetsmarknaden.