Studerandeprofil 2019

07.12.2021 kl. 20:59
Den fria bildningens studerandeprofil 2019 publicerades under Utbildningsstyrelsens och Fritt Bildningsarbete rf´s webbinarium den 29 november 2021. Uppgifterna i sammanställningen bygger på uppgifter som samlats in av Statistikcentralen.

 

Studerandeprofil 2019
Ladda ner sammanställningen av Studerandeprofilen 2019 som pdf (på svenska).

Den fria bildningens läroinrättningar ordnade tillsammans under 2019 nästan 100 000 utbildningar och ca 2,7 miljoner undervisningstimmar. Och i den fria bildningens utbildningar deltog 830 000 personer.

I sammanställningen finns även uppgifter om bl.a. utbildningsområden, de studerandes åldersfördelning, de studerades modersmål och de studerandes sysselsättningssituation.