Bildningsalliansens höstmöte 19.11

19.11.2021 kl. 15:27
Fredagen den 19 november hölls Bildningsalliansens höstmöte 2021.
Höstmötet ordnades som ett hybridmöte med möjlighet till deltagande både på plats på G18 i Helsingfors eller på distans via Zoom.

 

Höstmötet samlade 31 deltagare och innehöll stadgeenliga ärenden, varav ett ärende är val av nya styrelsemedlemmar för dem som är i tur att avgå. 

Moa Thors (rektor på Helsingfors arbis) fortsätter som Bildningsalliansens ordförande för år 2022. 

Ordinarie styrelsemedlemmar med personliga ersättare för år 2022 är:

Rektor Sixten Westerby, Åbo svenska arbis
Ersättare: Rektor Cecilia Hindersson, Skärgårdens Kombi

Kursplanerare Petra Skantsi, Kronoby medborgarinstitut
Ersättare: Rektor Åsa Nyberg-Sundqvist, Pedersöre medborgarinstitut

Rektor Annelie Åkerman-Anttila, Sibbo Institut
Ersättare: Vice rektor Tanja Lill-Smeds, Lovisa medborgarinstitut

Rektor Tom Hansén, Kvarnen/ Kronoby folkhögskola
Ersättare: Rektor Annica Eklund, Närpes vuxeninstitut/ SÖFF         

Rektor Catharina von Schoultz, Borgå folkakademi
Ersättare: Rektor Henrik Grönroos, Västra Nylands folkhögskola            

Rektor Siv Ekström, Mariehamns Medis
Ersättare: Rektor Fredrik Åberg, Hangö sommaruniversitet 

Rektor Anna-Karin Öhman, Svenska Folkskolans Vänner
Ersättare: Pedagogisk planerare Amy Jägerskiöld, Svenska Folkskolans Vänner       

Rektor Anna Pensar-Kuivamäki, Folkhälsan Utbildning
Ersättare: Utbildningschef Sara Riska, Folkhälsan Utbildning