Dags att prata om framtiden på landsbygden

08.10.2021 kl. 12:38
Hurdana framtidsvisioner, utmaningar och möjligheter har unga på landsbygden och i skärgården? Hur bygger man en hållbar framtid på landsbygden och vilka faktorer får unga att stanna eller lämna landsbygden och skärgården för ett liv i stan?

Bildningsalliansen ordnar tillsammans med svenska temagruppen Smarta landsbygder i Svenskfinland och Norden dialogpaus-samtal riktade till unga på den finlandssvenska landsbygden och i skärgården. Målet med diskussionstillfällena är att öppna upp för en konstruktiv och nyanserad dialog kring livet på landet och ungdomars förhållande till sin hemort och framtidsutsikter. 

Resultatet från dialogpaus-samtalen fungerar bland annat som underlag för vidare diskussioner kring den svenskspråkiga landsbygden och skärgårdens framtid. Vi presenterar även en sammanfattning av diskussionerna under Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen 2022. 

Är du, din skola, organisation eller förening intresserad av att delta i samtalen? Ta kontakt.