VST-Fritt Bildningsarbete rf:s och Bildningsalliansens ställningstagande till Finansministeriets budgetförslag år 2022

06.09.2021 kl. 14:57
VST-Fritt Bildningsarbete och Bildningsalliansen har gett utlåtande om hur coronapandemin inte ska få äventyra fria bildningens verksamhetsförutsättningar och fördelning av prestationer, kring finansieringen för invandrarutbildningen inom den fria bildningen och finansiering som utdelas via Servicecenter för kontinuerligt lärande och sysselsättning.

 

Läs hela ställningstagandet HÄR. (pdf)
Den svenska versionen hittas efter den finska.