Digital integration

Digitala färdigheter en del av integrationsfrämjandet

12.05.2021 kl. 10:43
Nylands digistödnätverk har publicerat en ny resolution.

Nätverket, som koordineras av Nylands förbund, tar i sin senaste resolution ställning till digitala färdigheters betydelse för en lyckad integration.

Läs resolutionen här

Se resolutionen som video