Grundläggande konstundervisning

Debatt: Är grundläggande konstundervisning en fråga i din kommun?

27.04.2021 kl. 14:21
Grundläggande konstundervisning är undervisning i olika konstarter som ordnas i första hand för barn och unga utanför skoltid.

Undervisningen är läroplansbaserad och ges i nio konstarter: arkitektur, bildkonst, slöjd, musik, dans, mediekonst, ordkonst, cirkuskonst och teaterkonst. Internationellt sett är det finländska systemet för grundläggande konstundervisning unikt. Men låter begreppet ändå obekant? Det är du inte ensam om att tycka. För det mesta talar vi ju om att våra barn och unga går i musik- eller bildkonstskola, till exempel.

Läs hela debattinlägget här (PDF)