Insändare i dagens Hbl

Det behövs en nationell struktur och nationella målsättningar för integration på svenska

22.04.2021 kl. 12:42
Bäst resultat når vi genom att den offentliga, privata och tredje sektorn samt den fria bildningen samarbetar för att främja integration på svenska.

Vi ser att samarbete kring integrationsfrågor är a och o för att kunna synliggöra det arbete som görs och för att lyfta upp de behov som finns för att skapa en tydlig integrationsstig skriver Bildningsalliansen och Folktinget i en insändare till Hbl idag, och fortsätter: Det behövs en nationell struktur och nationella målsättningar för integration på svenska. Bildningsalliansen och Folktinget har bland annat föreslagit ett mångprofessionellt kompetenscenter som skulle fungera som stöd för både myndigheter och andra aktörer som arbetar med integration på svenska.

Läs hela insändaren här