Nej, alla hade inte på kameran på kick-offen.

Nytt nordiskt samarbete om hållbarhet

09.03.2021 kl. 13:58
Finland leder det nordiska samarbetet 2021 och har föreslagit ett nätverk för lärarutbildningar på temat hållbarhet.

NVL och Bildningsalliansen hjälper till med praktiska arrangemang och var bland annat med och ordnade en kick-off-träff 3 mars med över 60 deltagare från alla nordiska länder. 

Intresset var tydligt och arbetet fortsätter nu inför en större träff 8-9 juni då det finska ordförandeskapet ordnar en större nordisk konferens. På grund av corona-läget är det ännu oklart om konferensen blir i Helsingfors eller virtuell.

Lärarutbildare i hela Norden är inbjudna att delta i ett gemensamt arbete kring hållbarhetsfrågor i skolan, som ämne och som en gemensam utvecklingsfråga. Inbjudan gäller för alla former av utbildning, inklusive den fria bildningen.

Läs hela ordförandeskapsprogrammet