Ulla-Jill Karlsson

Finland leder det nordiska samarbetet

28.01.2021 kl. 11:38
2021 är Finland ordförandeland inom det nordiska samarbetet.

Programmet för ordförandeskapsåret kom ut redan före julen. Här presenterar NVLs webbtidskrift DialogWeb planerna lite mer i detalj.

Läs om Finlands ordförandeskap