Årets fria bildare 2020

KVARNEN årets fria bildare 2020

28.01.2021 kl. 10:41
Årets fria bildare 2020 är Kvarnen i Kronoby, en samkommun som upprätthåller både ett medborgarinstitut och en folkhögskola.

Kvarnen har varit en föregångare på många områden inom den fria bildningen och alltid redo att ta sig an nya utmaningar och projekt. Påbyggnadsutbildningen (tionde klassen) Base Camp drar årligen till sig många ungdomar från regionen som endera vill höja sina vitsord eller hitta sin väg i livet. Base Camp för de unga ute i skog och mark och ger dem verktyg För två år sedan började man den första utbildningen som förbereder för studier på Polishögskolan. Motiveringen till priset är att Kvarnen med mångsidig verksamhet, bred kompetens och mycket kunnande bidrar till meningsfull och inspirerande bildning och vardag för en bred målgrupp! Kvarnen är en mångkulturell mötesplats för människor i alla åldrar, med verksamhet inom den fria bildningen både inom folkhögskolan och medborgarinstitutet.

Ett speciellt hedersomnämnande även specifikt till Base Camp linjen och dess lärare. Base Camp motiverar och leder in ungdomar på rätt spår i livet och blir för många en vändpunkt. Lärarna gör ett stort och uppoffrande arbete och är engagerade. Stort grattis till Kvarnen!

Mer om utmärkelsen Årets Fria Bildare