Reformen kring det kontinuerliga lärandet

17.12.2020 kl. 14:02
Man har nu kommit överens och godkänt de gemensamma linjedragningarna för det kontinuerliga lärandet.

Man har nu kommit överens och godkänt de gemensamma linjedragningarna för det kontinuerliga lärandet. Med dem vill man främja kompetenshöjniningen för den arbetsföra befolkningen och garantera att det finns kunnig arbetskraft tillgängligt. Reformen ska utveckla utbildnings- och sysselsättningstjänster som en helhet och så att de svarar mot de förändringar som sker inom arbetslivet och gällande kompetensbehov.

Reformen ska säkerställa att alla kan utveckla sin kompetens vid sidan av sitt arbete eller på arbetsplatsen. De stöd och verktyg man kommer att utveckla ska främja möjligheterna till det. Det kontinuerliga lärandet ska vara en del av arbetslivet. För att det ska lyckas behöver man ännu mer än idag binda samman arbetsgivare och utbildningsanordnare.

Handledning och vägledning ska från en lucka och till hjälp tar man också ett digitalt system som ska binda samman utbildningsutbud, vägledning och information om arbetsmarknaden och dess behov.

Reformen med det kontinuerliga lärandet är jämsides med den utvidgade läroplikten en av de mest centrala reformerna inom bildning under den här regeringsperioden. Fria bildningen har också en viktig roll inom det kontinuerliga lärandet, inte minst ifråga om utbildning för underrepresenterade grupper, grundläggande färdigheter för vuxna och att skapa lågtröskelutbildning för dem som behöver finna studiemotiverande verksamhet.

https://minedu.fi/sv/-/jatkuvan-oppimisen-uudistukselle-hyvaksyttiin-yhteiset-linjaukset-osaaminen-turvaa-tulevaisuuden