Utvärdering av distansundervisningen våren 2020 - hur har det gått?

09.06.2020 kl. 15:13
Covid-19 slog till i Finland i mars 2020 och hela fria bildningens verksamhet stannade upp för en kort stund för att planeras om och istället ordnas på distans. Vi har tagit reda på hur det har gått!

 

Så gott som alla Bildningsalliansens 38 medlemmar planerade om sin verksamhet och genomförde kurser och utbildningar i distansform. Vi pratar om allt från yoga, matlagning och bildkonst till föreläsningar, språkkurser och integrationsutbildningar. 

Den fria bildningen har, som så många andra utbildningsformer, gjort ett stort "digi-skutt" denna vår och vi har alla fått fördjupa oss i en mängd olika digitala hjälpmedel som bland annat Zoom och Teams. Vi har både lärt oss och utvecklats enormt!

Men intressant är naturligtvis att fråga de som sett och upplevt den fria bildningen på distans och därför skapade vi på Bildningsalliansen två undervärderingsenkäter som sändes ut till alla 38 medlemmar. En enkät riktad till lärare och en till studerande/deltagare. Enkäterna är ganska långt uppbyggda att belysa samma frågeställningar från två olika perspektiv, både ur lärarperspektiv och ur studerande/deltagarperspektiv.

Svaren har vi sammanställt i två skilda presentationer. Totalt fick lärarenkäten 79 svar medan studerande-/ deltagarenkäten fick hela 363 svar.

Sammanställning av lärarenkäten

Sammanställning av studerande/deltagarenkäten