Martin Näse

Möt Livslärds bloggare Martin Näse

10.02.2020 kl. 15:37
Denna vecka möter du Martin Näse som arbetar i Kronoby.

Berätta lite om dig själv

- Vandrar, gärna långt, långsamt. Ensam, två, med grupp (som blivit en del av mitt jobb). Började som biokemist inom medtech och slutade (?) som utvecklingschef inom fri bildning. Personlig förmögenhet: familj med hustru, vuxna barn och barnbarn. I livet ingår också ganska mycket god musik och film.

Vad får dig att skriva?

- Säg det. Redan i gymnasiet skrev jag långsamt och omständigt – fast jag nog tyckte om det. En förstående modersmålslärare lät mig ta hem uppsatserna, så jag skulle få dem klara. Sen gillade hon dem och jag skruvade på mig där i bänken när hon prompt skulle läsa upp dem inför den övriga klassen.

Tipsa om en bloggare som du läser och berätta om varför du tycker hen är bra

- Jag läser bloggar bara sporadiskt, det blir mera journalistisk text och skönlitteratur. Jag gillar mustiga texter med bra flyt, budskap och detaljer.

Vad betyder livslångt lärande för dig? 

- Livet tycks fortsätta så att jag kommer att bli pensionär en dag. Jag tänker på äldres lärande. Jag hoppas att den fria bildningen kan fortsätta att erbjuda lärande, personlig utveckling och bildning åt de äldre medborgarna. Både invärtes och utvärtes – institutens kurser som fokuserar på ”kroppens lärande” med t.ex. gymnastik och yoga som utvecklar koordinationen och muskelstyrkan är jätteviktiga vid sidan av det traditionella, ”invärtes” lärandet.

Läs Martins inlägg på Livslärd