Liselott

Möt Livslärds bloggare Liselott Sundbäck

03.02.2020 kl. 13:55
Denna vecka möter du Liselott Sundbäck som arbetat mycket med integration.

Berätta lite om dig själv 

- På ett professionellt plan har jag de senaste 10 åren jobbat med integrations- och mångfaldsfrågor inom olika organisationer, vilket har lärt mig mycket om samhället men också om mig själv. Nu har jag faktiskt fått möjlighet att börja doktorera på heltid och det är en långtidsdröm som blir sann. Jag fortsätter på samma tema som jag har fokuserat på i mitt arbetsliv, integration, men mera specifikt tillit till institutioner och då både ur unga migranters synvinkel och ur professionellas synvinkel. 

- På ett privat plan har vi just flyttat till en gammal gård i Vanda (också en dröm som vi fick förverkliga). Där bor vi nu i vår nyfamilj med fyra barn totalt, några kattor och hönor. Och en tupp, inte att glömma. 

Vad får dig att skriva?

- För mig är skrivandet ett sätt att få ut mina tankar. Den här världen är så intressant och konstig och orättvis och samtidigt vacker och det resulterar i många olika tankar. Skrivandet är ett sätt för mig att sätta tankar i ord men också att reda ut mina egna resonemang och tankar. Om det är stora förändringar på gång i livet brukar jag ockås skriva ner mina tankar i dagboksform för att liksom resonera med mig själv. 

Tipsa om en bloggare som du läser och berätta om varför du tycker hen är bra 

- jag läser inte regelbundet någon blogg, men när jag hittar Monica Ålgars texter i HBL blir jag alltid glad. Monica skriver mångfacetterat och självkritiskt och klokt. 

Vad betyder livslångt lärande för dig?

- För mig betyder det nog en inre medvetenhet om att vi aldrig blir färdigt lärda, varken professionellt eller privat. Vi kan alltid lära oss nytt, ta till oss nya insikter, bli klokare och också tänka om i våra inrutade banor. 

Läs Liselotts blogginlägg på Livslärd