SITRA

Finländare uppskattar lärande

30.01.2020 kl. 12:45
Idag publicerade SITRA en enkät som visar hur vi finländare förhåller oss till det livslånga lärandet.

Finländare tycker att det livslånga lärandet ingår i de grundläggande rättigheterna, och att en bred allmänbildning är värdefull. Hos vuxna väcker lärandet nyfikenhet, iver och hoppfullhet, men ibland också känslor av otillräcklighet. I synnerhet bristen på tid och pengar orsakar svårigheter för lärandet. Så sammanfattar SITRAs Anna-Maija Vesa den nya undersökningen.

Överlag är resultaten mycket positiva. Läs hela nyheten HÄR