Utbildningsutredning

Den svenskspråkiga utbildningen utreds nu

23.01.2020 kl. 22:35
I förra veckan inleddes utredningen som skall se närmare på den svenskpråkiga utbildningens särdrag.

Referensgruppen för utredningen kring den svenskspråkiga utbildningens särdrag och utmaningar samlades förra veckan för att påbörja sitt arbete. Som vi tidigare berättat sitter också Bildningsalliansen med i referensgruppen. Utredningen görs av Gun Oker–Blom (tidigare direktör för svenska enheten på Utbildningsstyrelsen). Vårens arbete kommer att beröra kartläggning av nuläget medan hösten kommer att fokusera på vilka åtgärder som behövs. Arbetet kommer delvis att koncentera sig på tillgänlighet av utbildning, behörighet och lärarautbildning.

Redan under det första mötet konstaterades bland annat att den demografiska utvecklingen kommer att ställa en hel del utmaningar för den svenskspråkiga utbildningen.

Det kommer att ordnas 3 hörandetillfällen under våren.

  • 28.2 i Helsingfors 
  • 17.3 i Vasa
  • 21.4 i Åbo.

Utredningen kommer att vara en del av den Utbildningspolitiska redogörelsen. Utredningen skall vara klar 31.12.2020

Läs mer om utredningen