Valideringsprocess

Nu skall en del av fria bildningen valideras

23.01.2020 kl. 22:26
Före jul publicerades en rapport om validering av fri bildning i Finland som arbetats fram gemensamt.

Nu kommer flera nya konkreta steg, bland annat anslås medel för utbildning av personal, utveckling av läroplans- och valideringsarbete, kartläggning av fortbildnings- och andra behov, och mycket mera, Bildningsalliansen bidrar bland annat genom att under februari och mars ordna tre olika webinarier kring erkännande och identifiering av kunnande. Det första kommer att gälla frågor kring validering och de olika begreppens innebörd. Det andra webinariet presenterar tjänsterna Studieinfo och Koski som är centrala för valideringsprocessen. Det sista webinariet kommer att presentera det arbete som Sivis (studiecentralen) gör kring erkännande och identifiering av kunnande samt den digitala plattform (Sivisverkko) som de använder. 

Dessutom finns det planer på en fortbildningshelhet som skulle vara en sorts processutbildning där den fria bildningen samlas (både fysiskt och online) för att jobba med validering av en kurs (läroinrättningen själv väljer kursen de vill jobba med) samt skriva färdighetsbeskrivande läroplaner. Processen skulle resultera i validerade kurser hösten 2021.