ABF åland

Tredje sektorn på Åland blev bättre med Erasmus+ hjälp

23.01.2020 kl. 22:03
Satsning på Europeisk fortbildning gav nya insikter och mersmak på Åland.

Genom Erasmus+ för vuxenlärande har Åland kunnat fortbilda aktiva och anställda i tredje sektorn. Ett konsortsium av 5 föreningar med ABF-Åland, arbetarnas bildningsförbund som huvudman skrev en ansökan, som godkändes.

Bakgrunden var ett behov på Åland att stärka det internationella samarbetet för att utveckla verksamhetens kvalitet. Konsortiets medlemmar ville bli mer nyskapande och bland annat ge anställda och aktiva möjligheter att utveckla sin kreativitet, träna sitt språk, öka förståelsen för kulturell mångfald och förstå vikten av internationalisering.

Detta har stärkts genom kontakt med de 9 kursarrangörerna och genom att 19 personer har haft möjlighet att delta i kurser. Efter resorna har varje deltagare kommit till öppna möten för föreningar och allmänhet där de inlett samtal och/eller deltagit i workhops. Det har gjort att alla intresserade har kunnat ta del av kunskaper och erfarenheter. På så sätt har idéer, metoder och erfarenheter tagits tillvara över organisationsgränserna både inom och utom konsortiet. Genom projektet har organisationerna lärt sig och sett värdet i att fortsätta inspireras och utvecklas genom internationella kontakter.

Fyra fokusområden

Fyra områden var prioriterade i projektets utvecklingsplan, områden som fortsättningsvis är viktiga.

 1. Europeisk/internationell projektledning,
 2. Digitalisering och socialmedier,
 3. Hållbarhet (miljö och social) och
 4. Aktiv engelska.

I början var det svårt att hitta lämpliga kurser, och flera av kursdeltagarna fann det svårt att vara borta 7 dagar. Det löste sig på ett bra sätt, så att fler kunnat åka iväg men på kortare kurser och till andra länder än planerat. Alla organisationer har skickat någon deltagare men några organisationer har varit mer aktiva. Kurserna har inte ännu lett till mer långsiktigt internationellt samarbete, men nu finns det en bra utgångpunkt för ett nytt projekt då konsortiet känner att de blivit varma i kläderna. Genom konsortiet har samarbetet på Åland också stärkts.

Lärdomar

Alla deltagare har fått nya kunskaper, verktyg, metoder och erfarenheter som redan har givit flera organisationer inspiration. Den största effekten är dock mera långsiktig. Det finns nu ett större intresse och en vilja i alla deltagande organisationer men också generellt på Åland att jobba mer internationellt och vilja utveckla sig inom alla de områden som utvecklingsplanen pekat ut som viktiga.

 1. Ledarskap, flera kurser har haft med ledarskapstemat, t ex hur jobba med grupper, hur engagera människor.
 2. Sociala medier, digitalisering. Flera av kurserna har haft med denna aspekt i sitt lärandekoncept, så att förberedelser har gjort via webb-möten, dokumentationen under seminarier har byggt på att samla märken och kommentera via appar utöver kurser som haft direkt fokus på olika digitala verktyg.
 3. Hållbarhet; både miljö och social. De kurser som valts ut har haft fokus på social hållbarhet. Det har lett till  ökade kunskaper och inspiration om hur man kan arbeta med individers och gruppers kreativitet och hållbar livsstil genom socialt engagemang som jämställdhet och jämlikhet.
 4. Språkkunskaper. En av deltagarna deltog först i en engelskakurs i London för att sen våga åka på en internationell ledarskapskurs i Italien där kursen gick på engelska. Nästan alla kurser har varit på engelska vilket givit direkt praktisk träning i engelska.
 5. Alla kurser har haft många delar i de prioriterade områden vilket inspirerat deltagarna i arbetet i sina organisationer och skapat goda förutsättningar att på olika sätt höja kvalitén på verksamheten. Vi har också fått kontakt med ett antal kursarrangörer som håller hög kvalité vilket är viktigt för framtiden.

 
Kurserna:

 • Callan method - training English: för att stärka självförtroendet och utveckla engelskan för en deltagare med låg grundutbildning
 • Digital Marketing Strategy, working with website design, search engine optimization, Social media, etc: för att utveckla kunskapen kring digtala verktyg som tredje sektorn behöver.
 • Inter City Youth 3 D youth Work: Digital – Diverse – Dynamic- to meet the dramatical social-political changes: för att stärka arbete med unga vuxna via digitala verktyg och utveckla ett mer inkluderande hållningssätt och ta del av utvecklingsarbete i Europa.
 • Art of hosting, sustainability leadership for the future: för att utveckla pedagogiska och inkluderande metoder i att engagera människor i lokalsamhället.
 • Nendre conference - social and educational activities: för att lära om inkluderings arbete ur olika aspekter som jämställdhet, att stärka självkänsla, social solidaritet, att utveckla ett inkluderande samhälle och förebygga socialt utanförskap.
 • Seminarium - tema jämställdhet i EU, Europarådet och Ungern: för att lära om jämställdhet och backlashen i Ungern och om hur EU och Europarådet är organiserat och jobbar med jämlikhet och jämställdhet.
 • Leadership and motivations skills - making teams effective: för att utveckla ledarskapet för att möte utmaningar i en globaliserad värld.
 • Creative LAB: för att utveckla kreativa förmågor genom kreativt skrivande, storytelling, serier, animation, digital media och videokonst.
 • Young people’s impact - democracy processes, and influence on society: för att utveckla arbete för speciellt unga vuxna på ett mer hållbart sätt. 

Mia Hanström
ABF-Åland