En miljon berättelser

#enmiljonberättelser

23.01.2020 kl. 21:45
Ja, så många deltar faktiskt i fri bildning i Finland. Varje år.

I veckans samlades kommunikatörer från alla olika delar av fri bildning i Finland för att på initiativ av Fritt Bildningsarbetes ordförande Björn Wallén diskutera ett nytt initiativ.

Enligt Björn kunde vi bli bättre på att kommunicera vad fri bildning handlar om. Han tror på storytelling, alltså berättandet av historier. Istället för att mumla om samhällsnytta, social kohesion, motverkande av utanförskap och fria bildningens betydelse för folkhälsan kan vi börja i andra ändan. Genom att låta alla dem som varje år frivilligt och av eget intresse väljer att delta i fri bildning kan vi ge en mer levande bild av vår verksamhet. 

Idéen är att alla aktörer inom fria bildningen under de kommande två åren samlar in, skriver ner, fotograferar, intervjuar och hjälper deltagarna att med egna ord och bilder beskriva något av deras lärande vardag. Och allt detta samlas via #enmiljonberättelser #onemillionstories #miljoonatarina

Du är välkommen med!