Höstmötet 2019

Bildningsalliansens första höstmöte

20.12.2019 kl. 14:22
BAs första höstmöte hölls Tammerfors i början på december.

Bildningsalliasen har haft sitt första höstmöte någonsin, allt i enlighet med våra nya stadgar. Höstmötet valde föjande personer till styrelsen för åren 2020-2021:

  • Sixten Westerby, Åbo arbis/Cecilia Hindersson, Skärgårdens Kombi
  • Annica Eklund, SÖFF/Tom Hansén, Kronoby folkhögskola, Kvarnen
  • Anna-Karin Öhman, SFV/Niklas Wahlström, SFV
  • Hanna Pitkänen, Vasa Sommaruni/Siv Ekström, Mariehamn Medis

Följande personer fortsätter, eftersom deras mandatperiod är 2019-2020:

  • Ordförande, Moa Thors Helsingfors arbis
  • Martin Nybom, Kulturinstitutet Raseborg/Annelie Åkerman-Anttila, Sibbo medborgarinstut
  • Petra Skantsi, Kronoby medborgarinstitut/Marie-Louise Björndahl, Jakobstad arbis
  • Catharina von Schoultz, Borgå folkakademi/Henrik Grönroos, Västra Nylands Folkhögskola
  • Tomas Järvinen/Sara Riska Folkhälsan Utbildning Ab
Under höstmötet godkändes också Bildningsalliansens verksamhetsplan och budget. Du hittar verksamhetsplanen här.