Om Bildningsalliansen

Bildningsalliansen är samarbetsorganisationen för fri bildning i Svenskfinland. Det betyder i klartext att våra medlemmar är svensk- och tvåspråkiga folkhögskolor, arbetar- och medborgarinstitut, sommaruniversitet, Svenska Studiecentralen och Folkhälsan Utbildning Ab.

Bildningsalliansen erbjuder

 • en plats för diskussion kring gemensamma frågor
 • fortbildning av lärare, rektorer och övrig personal
 • tematiska seminarier.

 

Bildningsalliansens medlemsförmåner

 • Nyhetsbrev 2 ggr/månad
 • Synlighet via Bildningsalliansens webbsida/facebook/twitter...
 • Hjälp, råd och handledning inför nordiska och europeiska projekt
 • Möjlighet att delta i utvecklingsprojekt
 • Handledningar och broschyrer
 • Upprätthållande av regionala nätverk
 • Förmånlig Adobe Connect pro-licens
 • Förmånlig Webropol-licens
 • Tillgång till Lärarbanken
 • Fortbildningar och seminarier
 • Beställning av förtjänsttecken
En fritt formulerad medlemsansökan kan skickas till Bildningsalliansens styrelse.