Vägledardagarna 2021

17 Mars 2021 kl. 09.00–18 Mars 2021, 12.00

 

Välkommen på webbinariet Vägledardagarna 2021, En titt på nutid, framtid, reformer och strategier.

 

Tid: 17.3 kl. 09.00-12.00 och 18.3 kl. 09.00-12.00  

Plats: Webbinariet ordnas i Microsoft Teams, möteslänken skickas till de anmälda

Målgrupp:  Elev- och studiehandledare, vägledare på alla utbildningsstadier, i arbets- och näringsbyråerna, i arbets- och ungdomsverkstäderna, inom integrationsprocesser och vägledningsprojekt samt övriga intresserade.

Stadium/Verksamhetsform: Grundläggande utbildning, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Universitet, högskolor och yrkeshögskolor, Fria bildningen, Förvaltning

Anmälan senast 12.03.2021

Program och information om anmälan (på Regionförvaltningsverkets hemsida) 

Fortbildningen är avgiftsfri. 

  
Arrangör: Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet 

Välkommen med!


Plats
ONLINE

Bildningsalliansen

 

Bildningsalliansen rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
kansliet@bildningsalliansen.fi

 

Kansliet i Jakobstad
Campus Allegro
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad