Fri bildning som förändringsagent - närstudiedag

01 Oktober 2020 kl. 10.00–15.00

 

Under den tredje utbildningsdelen samlar vi in och utvärderar de genomförda piloterna. Under närstudiedagen i Tammerfors presenteras och diskuteras piloternas resultat. I utvecklings- workshopen förädlas de verktyg och verksamhetsmodeller som vi använt tillsammans.

Utbildningen Fri bildning som förändringsagent - Vapaa sivistystyö muutoksen tekijänä riktar sig till alla medarbetare inom den fria bildningen:

- Utbildningen lyfter upp transformativt lärande och ekosocial bildning som styrande principer för den fria bildningens läroinrättningar och lärgemenskaper.

- Vi använder nyskapande pedagogik där bildningsarbetet stöder transformativt lärande som förändrar läroinrättningens verksamhetskultur enligt 2020-talets bildningsbehov.

- För att lösa utmaningarna för en hållbar framtid behövs förändringar i människors världsbild, nyskapande lärande och förnyande lärgemenskaper. Utbildningen ger för ändamålet lämpliga strategiska och pedagogiska verktyg genom ekosocial bildning och Agenda 2030 - hållbarhetsmålen.

HÄR kan du läsa mer om projektet

Utbildningen finansieras genom Utbildningsstyrelsen, och den ordnas tvåspråkigt via ett samarbete mellan Vapaa Sivistystyö ry och Bildningsalliansen.

 Plats
Scandic City, Tammerfors